Pazar Sabahı Sunumları

13 Ekim 2019 - Jinekolojik Onkoloji Güncel Yaklaşımlar
15 Eylül 2019 - Preterm Doğum
19 Mayıs 2019 - Vakalar ile Fetal MSS / Yüz / Spina / İskelet / Kalp / Toraks / GIS / GÜS / Doppler / Plasenta
14 Nisan 2019 - Jinekolojik Endoskopide Doğrular ve Yanlışlar
24 Mart 2019 - Maternal Mortalite ve Morbidite Nedenleri ve Nasıl Azaltabiliriz?
17 Şubat 2019 - İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi ve IVF Dışı Yönetimi
13 Ocak 2019 Jinekolojide ve Cinsel Yaşamda Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
23 Aralık 2018 Üreme Endokrinolojisi 2019: Yeni Ne Var?
18 Kasım 2018 Fetal İyilik Halinin Değerlendirilmesi ve Doğum Zamanlanması
14 Ekim 2018 Jinekolojik Onkolojide Preinvaziv Hastalık Yönetimi ve Organ Koruyucu Yaklaşımlar
16 Eylül 2018 Ürojinekolojide yenilikler - 2018
20 Mayıs 2018 Jinekolojik Onkoloji
8 Nisan 2018 İntrapartum Yönetim
11 Mart 2018 Jinekolojide Ednoskopik Uygulamalar
11 Şubat 2018 Endometriozis ve Genel Jinekoloji
14 Ocak 2018 Gebelikte Hipertansif Hastalıklar ve Komplikasyonları
17 Aralık 2017 Endokrin + Genel Jinekoloji
05 Kasım 2017 Ürojinekoloji + Cinsel Disfonksiyon
15 Ekim 2017 Obstetrik Kanamalar ve Malpraktis
18 Haziran 2017 Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite
28 Mayıs 2017 Prenatal Tanı ve Gebelik İzleniminde Tartışmalı Konular
30 Nisan 2017 Jinekolojide Endoskopi Uygulamaları
19 Mart 2017 Jinekolojide Karşılaşılan Onkolojik Sorunlar
12 Şubat 2017 Ürojinekoloji, Pelvik Ağrı ve Cinsel Disfonksiyon
15 Ocak 2017 Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite