Başkanımızdan

recep has

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi TJOD İstanbul Şubesi'nin seçimleri 29 Ağustos Pazar günü HİLTON MASLAK OTEL'de gerçekleşti. Pandemi ve tatil dönemi olmasına karşın ciddi sayıda üyemizin seçimlere katılımıyla yeni yönetim belirlendi. TJOD tüzüğüne göre merkez genel kurulu ve seçimleri Kasım ayı içerisinde, şube seçimleri de genel kurul tarihinden iki ay önce yapılmak zorundadır. İçişleri Bakanlığının seçimlere izin verdiği 15 Haziran 2021’den itibaren onbeş günlük duyuru süresi de dikkate alındığında seçimler Temmuz veya Ağustos aylarında yapılmak zorundaydı. Seçime katılan veya malum sebeplerle katılamayan bütün üyelerimize en samimi teşekkürlerimizi sunarız.

Yönetim kuruluna mümkün olduğunca yeni arkadaşlarımızı dahil ettik, kadın meslektaşlarımızın adaletli temsilini sağlamaya çalıştık. Delege olarak da TJOD İstanbul'un yönetiminde daha önce görev almış ve TJOD İstanbul'un ruhunu bilen tecrübeli hocalarımıza yer verdik. Yeni dönemde görev dağılımını aşağıda görebilirsiniz.

Sizlerin de desteğiyle elimizden geldiğince herkesin içine sindirebileceği bir faaliyet dönemi geçirmeye çalışacağız.

Sevgi ve saygılarımla,
Recep Has

 

Yönetim Kurulu

1. Recep Has- Başkan
2. Ahmet Gül- İkinci Başkan
3. Ayşe Seyhan- Sekreter
4. Veli Mihmanli- Sayman
5. Funda Uğurlucan Güngör- Bülten/Web sitesi Sorumlusu
6. Hale Göksever Çelik- Üyelik İşleri Sorumlusu
7. Nadiye Doğan Köroğlu- Sosyal Medya Sorumlusu
8. İsmail Çepni- İnfertilite Grubu Sorumlusu
9. Altay Gezer- Jinekoloji Grubu Sorumlusu
10. Özlem Pata- Perinatoloji Grubu Sorumlusu
11. Samet Topuz- Onkoloji Grubu Sorumlusu

Denetleme Kurulu

1. Berna Aslan Çetin
2. Mustafa Balık
3. Hakan Erenel

Delegeler
1. Macit Arvas
2. Halil Aslan
3. Barış Ata
4. Faruk Buyru
5. Burcu Özmen Demirkaya
6. Fuat Demirkıran
7. Ahmet Gül
8. Faruk Köse
9. Rıza Madazlı
10. Ramazan Mercan
11. Engin Oral
12. Hasan Serdaroğlu
13. Bülent Urman
14. Fehmi Yazıcıoğlu
15. Gökhan Yıldırım
16. Atıl Yüksel