Başkanımızdan

Değerli Meslektaşlarımız
TJOD İstanbul Şubesinin genel kurulu 10.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 2018-2020 dönemi için yönetim kurulu, delege ve denetleme üyeleri seçilmiş bulunmaktadır.
2018-2020 dönemi için seçilmiş olan yönetim kurulu ilk toplantısını 19.06.2018 tarihinde gerçekleştirmiş ve aşağıda gösterildiği gibi görev dağılımı yapmıştır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin çalışma konuları ve detayları önümüzdeki günlerde derneğimizin web sayfasındaki (www.tjodistanbul.org) dernek yönetim kurulu bölümünde açıklanacaktır.

Bilgilerinize.
Sevgi ve Saygılarımızla
20.06.2018
TJOD İstanbul Şubesi Yönetim KuruluTJOD İstanbul Şubesi, 2018-2020 Dönemi

YÖNETİM KURULU
Başkan: Dr. Ahmet GÜL
II. Başkan: Dr. Recep HAS
Sekreter: Dr. Funda Güngör UĞURLUCAN
Sayman: Dr. Veli MİHMANLI
Üye: Dr. Halil ASLAN
Üye: Dr. Barış ATA
Üye: Dr. Burcu Özmen DEMİRKAYA
Üye: Dr. Albert KAZADO
Üye: Dr. Engin ORAL
Üye: Dr. Abdullah TÜTEN
Üye: Dr. Gökhan YILDIRIM

İSTANBUL DELEGELERİ
Dr. Ahmet GÜL
(TJOD İstanbul Şube Başkanı)
Dr. Recep HAS (TJOD Merkez Y.K Üyesi) 
Dr. Macit ARVAS
Dr. Halil ASLAN
Dr. Faruk BUYRU
Dr. Fuat DEMİRKIRAN
Dr. Hüsnü GÖRGEN
Dr. Mete GÜNGÖR
Dr. Faruk KÖSE
Dr. Rıza MADAZLI
Dr. Ceyhun NUMANOĞLU
Dr. Engin ORAL
Dr. Hasan SERDAROĞLU
Dr. Çağatay TAŞKIRAN
Dr. Samet TOPUZ
Dr. Bülent URMAN
Dr. Fehmi YAZICIOĞLU
Dr. Atıl YÜKSEL

DENETLEME KURULU
Dr. Deniz Kamber ACAR
Dr. Mehtap ASLAN
Dr. Mustafa BALIK