Sayın Meslektaşlarım,
 
TJOD İstanbul Şubesi seçim sonrası ilk Yönetim Kurulu toplantısını 11.09.2014 tarihinde gerçekleştirmiş ve görev dağılımını yapmıştır.  Yönetim Kuruluna istifasını sunan Dr. Ateş Karateke’nin yerine birinci yedek üye Dr. Engin Oral girmiştir.  Toplantı sırasında 2014-2016 dönemi projeleri tartışılmış ve bunların hayata geçirilmesi için Yönetim Kurulu içinden ve dışından arkadaşlarımız görevlendirilmiştir. 
 
Pazar toplantıları 12 Ekim tarihinde Askeri Müzede başlayacaktır.  İlk toplantının konusu‘Her yönüyle Progesteron’ olup program detayları yakında sizlerle paylaşılacaktır.  2014-2015 döneminde 8 Pazar toplantısı, 2 Kurs ve bir de sempozyum yapılması planlanmıştır.  Web sitemize koyduğumuz ve sizlerle paylaştığımız Uzman Görüşleri ve İstanbul Kliniklerinden köşelerimiz devam edecektir.  Bu dönemde on-line ve baskı versiyonları olan TJOD İstanbul Bülteni hayata geçirilecektir.  Bülten içinde son bilimsel gelişmeler ve derlemeler, video ve istatistik köşesi ve Türk Araştırmacıların yayınlarına yer verilecektir. 
 
İstanbul TJOD Genç Uzmanlar Platformunun oluşturulması için Dr. Gazi Yıldırım ve Dr. Gökhan Yıldırım görevlendirilmişlerdir.  İstanbul’un kamu ve özel tüm kurumlarında çalışan genç meslektaşlarımızdan oluşacak olan bu platform gençlerin sorunlarını dile getirmeleri için bir fırsat olacağı gibi kendi toplantılarını da düzenlemeleri için destek verilecektir.  Bu platformda alınan kararlar TTB, Sağlık Müdürlüğü, Kamu ve Özel Hastane yöneticileri ile paylaşılacaktır.
 
İstanbul TJOD Genç Endoskopistler Platformu oluşturulacaktır.  Bu platformda yer alan genç arkadaşlarımız deneyimli endoskopistlerle buluşturulacaktır.  Kurs ve canlı yayınlar ile de endoskopi eğitimi desteklenecektir. Bu bağlamda ülkemizde halen görev yapan endoskopi dernekleri ile yakın temas içinde olunacaktır.
 
Maternal Kanamalarda Yardım Üniteleri Anadolu ve Avrupa yakasındaki hastanelerde planlanmaktadır.  Bu konu ile ilgili  önce hukuki alt yapının oluşturulması gerekmektedir.  Adli Tıp, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Malpraktis avukatlarından görüş alındıktan sonra ekipler oluşturulacak ve sizlere duyurulacaktır.  Bu konuyla ilgili Dr. Fuat Demirci görevlendirilmiştir. 
 
TJOD İstanbul Bilirkişi Danışmanlık Hizmeti ve davaya muhatap olan meslektaşlarımızın yönlendirilebileceği uzman hukukçular saptanarak sizlere paylaşılacaktır.   Olgu örnekleri ile interaktif bir tartışma toplantısı da planlanmıştır.   Bu konuyla ilgili Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz ve Avk. Tunç Demircan’dan görüşme randevusu alınmıştır. 
 
TJOD İstanbul Medya Takip Ünitesi kurulacak ve medyada yer alan abartılı ve yanlış haberlere anında tepki gösterilecektir. 
 
Yeni dönemdeki aktivitelerimize hepinizin aktif olarak katılmanızı ve neyi doğru, neyi yanlış ve neyi eksik  yaptığımızı bize söylemenizi rica ediyoruz.  Sizin istemeniz lazım ki bize motivasyon olsun.
 
Sevgi ve saygılarımla
Dr. Bülent Urman
 
 
TJOD İstanbul Şubesi YK Görev Dağılımı
 
Başkan:  Dr. Bülent Urman
II. Başkan:  Dr. Recep Has
Genel Sekreter:  Dr. Gazi Yıldırım
Sayman:   Dr. Zeki Şahinoğlu
 
Üyeler: 
Dr. Atıl Yüksel
Dr. Engin Oral
Dr. Faruk Buyru
Dr. Fuat Demirci
Dr. Rıza Madazlı

item2
item7
item4
item12
item6
item10
item5
item3
item13
item11
item9
item1